Doe mee aan onze collaboratieve media beweging!

Wat we doen: In samenwerking met uitgevers en de gemeenschap misinformatie bestrijden

We verbeteren de kwaliteit van de media samen met hun lezers, kijkers en luisteraars. We hebben een transparant systeem ontwikkeld dat suggesties en opmerkingen uitvoerbaar maakt

NU.nl, de best bezochte nieuwsdienst van Nederland, is onze eerste partner. Het systeem van MMGA is getest met een groep kritische lezers (‘annotators’) die kanttekeningen bij artikelen als suggestie plaatsen, onder andere voor evenwichtig gebruik van bronnen en het meer helder overbrengen van informatie.

Waarom we het doen: geloofwaardigheid van media verbeteren en de band met hun publiek verstevigen

De geloofwaardigheid van media wordt meer en meer in twijfel getrokken, terwijl juist media de eerst aangewezen partijen zijn om ons te behoeden voor desinformatie. Deze fundamentele rol van de media is essentieel om een goed functionerende democratie en constructief maatschappelijk debat mogelijk te maken en zo de sociale cohesie te versterken.

Hoe we het doen: kwaliteitsverbetering van de media door annotaties

We geloven dat publiek met relevante kennis en unieke, diverse visies kan bijdragen aan het redactionele proces en kwaliteit. 

Met onze digitale hulpmiddelen kunnen mensen misinformatie, verkeerd of beperkt gebruik van bronnen en eenzijdige of anderzijds tekortschietende informatie aanstippen. MMGA introduceert het begrip “annoteren” in online journalistiek, aanvankelijk in Nederland en later wereldwijd. MMGA annotaties zijn kanttekeningen bij zinsdelen, een zin of alinea of bij onderdelen van audio of video. Ze vormen uitvoerbare suggesties voor de redacteur om artikelen en audiovisuele producties te verbeteren. De redacteur bepaalt of zij/hij ermee aan de slag gaat. Annotaties zijn direct uitvoerbaar voor de redacteur en vermijden zodoende discussies op basis van persoonlijke voorkeuren. Bovendien motiveren annotaties, mits ze correct blijken en concreet verwoord, een redacteur om direct een correctie in zijn/haar artikelen door te voeren.

Improved tooling for journalistic accountability decreases the amount of fake news

Doe mee aan onze positieve beweging!

Contact Us

Stichting Bèma
Phone: 0204277703

Email: contact@mmga.io

 

 

JOIN OUR CAUSE

Subscribe to our newsletter